contact

Contact Us
电子邮箱:
service#wantjoin.cn
(请将#改成@)
QQ 点击这里给我发消息

黄浦区教育局微软正版化协议

当前位置 : 首页 > News

黄浦区教育局微软正版化协议

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2013-08-06 * 浏览 : 74
2013年3月与黄浦区教育局签订了微软正版化协议,到目前为止上海市已经有11个区实现了全区微软桌面端正版化。